PROFIL KANCELARII

kacelaria uścisk dłoni

Pomoc w sprawach karnych

 

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie wszystkich kategorii spraw karnych, a w szczególności w sprawach o przestępstwa przeciwko:

 • życiu i zdrowiu
 • bezpieczeństwu powszechnemu
 • bezpieczeństwu w komunikacji
 • środowisku
 • wolności
 • wolności sumienia i wyznania
 • wolności seksualnej i obyczjności
 • rodzinie i opiece
 • czci i nietykalności cielesnej
 • prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 • wyborom i referendum
 • porządkowi publicznemu
 • ochronie informacji
 • wiarygodności dokumentów
 • mieniu
 • obrotowi gospodarczemu
 • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Zakres pomocy prawnej dotyczy również spraw:

 • karno skarbowych
 • o wykroczenia
 • z zakresu tzw. przestępczości narkotykowej