Adwokat

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Zbigniew Kulka

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29A / 31
32-300 Olkusz

Kancelaria Adwokacka Prawa Karnego

Kancelaria Adwokacka Zbigniew Kulka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego. Klienci Kancelarii uzyskają pomoc w postępowaniach karnych / w tym także w sprawach o wykroczenia / i karnych skarbowych. Zakres obrony obejmuje postępowania przygotowawcze / prowadzone przez policję i prokuratury / jak i postępowania przed sądami. Pomoc prawna udzielana jest również pokrzywdzonym, którzy mogą liczyć na reprezentowanie ich interesów w postępowaniach karnych w charakterze oskarżycieli prywatnych, subsydiarnych lub posiłkowych. Kancelaria zapewnia wysokie standardy merytoryczne i etyczne i rygorystycznie przestrzega obowiązku zachowania adwokackiej tajemnicy zawodowej.

Obsługujemy

SPRAWY

KARNE

SPRAWY

KARNO – SKARBOWE

POSTĘPOWANIE

WYKONAWCZE